Rea Magazine

Trịnh Văn Quyết – Người hồi sinh những “vùng đất” khó!

Trịnh Văn Quyết – Người hồi sinh những “vùng đất” khó!

Có một doanh nhân Trịnh Văn Quyết, đi ra từ luỹ tre làng và vẫn đang kiên cường chống chọi và thích ứng, như một cây tre bền bỉ, dẻo dai sinh sôi nảy nở trên đất khó và đứng vững trước bão giông.

Mục sở thị sân bay sinh thái xanh nhất Việt Nam

TOP