Reatimes.vn

Hồi phục du lịch – nền tảng để kích cầu bất động sản nghỉ dưỡng

Hồi phục du lịch – nền tảng để kích cầu bất động sản nghỉ dưỡng

Để từng bước vượt qua khó khăn và chuẩn bị cho sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản du lịch - nghỉ dưỡng cần có những giải pháp về mở cửa cũng như tháo gỡ vướng mắc hành chính, pháp lý.


TOP