Hưng Yên: Duyệt quy hoạch khu đô thị Hoàng Gia diện tích 24,8ha

Hưng Yên: Duyệt quy hoạch khu đô thị Hoàng Gia diện tích 24,8ha

Dự án có quy mô diện tích lập quy hoạch chi tiết xây dựng 24,8ha. Dân số trong khu vực lập quy hoạch chi tiết xây dựng dự kiến khoảng 2.000 - 2.500 người.

Mục sở thị sân bay sinh thái xanh nhất Việt Nam

TOP