Phong thủy ứng dụng

Phong thủy trọn đời tuổi Bính Thìn - 1976

Phong thủy trọn đời tuổi Bính Thìn - 1976

Sinh từ ngày Lập xuân 5/1 đến ngày 16/12 năm Bính Thìn (âm lịch), tức từ ngày 4/2/1976 – 3/2/1977 dương lịch. Niên mệnh: Sa Trung Thổ bị Dương Liễu Mộc khắc.

Mục sở thị sân bay sinh thái xanh nhất Việt Nam

TOP