TS. Võ Đình Trí

TS. Võ Đình Trí

  • 20/07/2021, 06:00

    Ngọt và chua bất động sản logistics

    Ngọt và chua bất động sản logistics

    Nhu cầu bất động sản logistics tăng cao và nhanh ở các đô thị lớn khắp nơi trên thế giới. Nhưng điều gì sẽ tạo nên lợi thế cạnh tranh trong đầu tư bất động sản logistics?


TOP