Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Củng cố niềm tin vào giá trị tiền đồng

Củng cố niềm tin vào giá trị tiền đồng

Chính sách điều hành tỷ giá ngày càng linh hoạt, chủ động hơn đã và đang giúp tỷ giá cơ bản ổn định, hỗ trợ ổn định vĩ mô, kiềm chế lạm phát.


TOP