Tiêu điểm

Hành trình biến “âm mưu” thành “dương mưu”!

Hành trình biến “âm mưu” thành “dương mưu”!

Nhiều người đã phải ồ lên mà than rằng: “Sao mà tài thế! Rõ ràng một dự án đầy rẫy những hành vi vi phạm pháp luật mà nay sạch bong, cứ như một hành trình rửa tiền hoàn hảo vậy”.

Mục sở thị sân bay sinh thái xanh nhất Việt Nam

TOP