Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Bài 7: Giải “bài toán” quy hoạch quỹ đất để xây dựng nhà ở giá rẻ cho công nhân

Bài 7: Giải “bài toán” quy hoạch quỹ đất để xây dựng nhà ở giá rẻ cho công nhân

Đại dịch đã bộc lộ nhiều vấn đề trong quản lý đô thị của TP.HCM, trong đó có chuyện lo nhà ở cho người lao động. Từ dịch bệnh, TP.HCM cần rút ra những bài học thực tiễn về quy hoạch quỹ đất xây dựng nhà công nhân.


TOP