Tin tức

Quốc hội thông qua kế hoạch đầu tư công 2,87 triệu tỷ đồng

Quốc hội thông qua kế hoạch đầu tư công 2,87 triệu tỷ đồng

Sáng 28/7, Quốc hội dã thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Mục sở thị sân bay sinh thái xanh nhất Việt Nam

TOP